Czy można cofnąć rozpowszechnianie strony w notesie zajęć w OneNote?

Przydzielając zadanie uczniom w notesie zajęć w OneNote, możemy się łatwo pomylić i przypisać je nie do tej sekcji, w której powinno się ono znajdować. Korzystając z przeglądarki, nie ma bezpośredniej opcji cofnięcia rozpowszechnienia strony, jednak możemy paroma kliknięciami, szybko ją usunąć dla wszystkich uczniów.

W przykładowym scenariuszu, nauczyciel zamiast przypisać zadanie do “Zadanie”, wysłał je do “Notatki z zajęć”. By je usunąć, wystarczy wejść w opcję rozpowszechniania strony i wybrać opcję “Usuń stronę”

Wybieramy z jakiej sekcji, chcemy ją usunąć, w tym przypadku będzie to “Notatki z zajęć”

Po wybraniu powyższych opcji, pojawi się takie okno z komunikatem usunięcia strony.

Po kliknięciu usuń zobaczymy okno, w którym pojawi się pasek postępu usuwania strony. Po pojawieniu się napisu „Gotowe”, strona zostanie usunięta ze wszystkich notesów uczniów

Patryk

Patryk

Zostaw komentarz