Jak automatycznie przenieść kalendarz Outlook do kalendarza Google?

Kalendarze w aplikacjach Outlook oraz Google są dla wielu użytkowników podstawowymi narzędziami do pracy. Niestety, aplikacje te działają w oddzielnych środowiskach, co znacznie utrudnia synchronizację ich oraz prace na dwóch platformach jednocześnie. Jednakże połączenie ich jest możliwe dzięki aplikacji Microsoft Power Automate. 

Połączyć je możemy w następujący sposób: 

1.W tym celu wykorzystamy szablon przygotowany przez nas, dostępny do pobrania w tym miejscu: Pobierz

2.Przechodzimy do aplikacji Power Automate, a następnie do sekcji Moje Przepływy, w której wybieramy opcję Importuj. 

3.W tym miejscu dodajemy pobrany wcześniej szablon. 

4.Automatycznie zostaniemy przeniesieni do sekcji edycji zaimportowanego pakietu. 

W tym miejscu należy wprowadzić swoje połączenia, we wszystkich miejscach z wykrzyknikami.  

5.W sekcji nazwa, klikamy w opcję Aktualizuj. 

6.W oknie z prawej strony wybieramy opcję Utwórz jako nowe, nadajemy nazwę dla naszego zasobu i zamykamy okno przyciskiem zapisz w prawym dolnym rogu. 

7.W następnym kroku przechodzimy do sekcji Powiązane zasoby, w której podłączymy potrzebne aplikacje do naszego skryptu. Żeby to zrobić, wybieramy opcję Wybierz podczas importowania (dla każdej funkcji będziemy musieli wykonać oddzielny import). 

8.Po kliknięciu na opcję Wybierz podczas importowania, w menu z prawej strony wybieramy opcję Utwórz nowy. 

9.Po wybraniu tej funkcji zostaniemy przeniesieni do menu połączeń w nowej karcie przeglądarki, w której wybieramy opcję Nowe połączenie w lewym górnym rogu ekranu. 

 10.W sekcji Nowe połączenie w wyszukiwarce w prawym górnym rogu, wyszukujemy trzy aplikacje: Office 365 Outlook, Kalendarz Google oraz Content Conversion (wersja zapoznawcza). 

Po wyszukaniu aplikacji, naciskamy na plus obok jej nazwy  i postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Krok ten powtarzamy dla każdej z trzech potrzebnych nam aplikacji. 

11.Po dodaniu potrzebnych aplikacji, wracamy do zakładki Importowania pakietu, oraz do sekcji Powiązane zasoby. Klikamy w opcję Wybierz podczas importowania, a w menu które otworzy się z prawej strony, wybieramy opcję odśwież. Po tym pojawią się połączone przez nas aplikację, którą wybieramy przez kliknięcie, po tym zamykamy okno klikając zapisz. Powtarzamy ten krok dla wszystkich trzech aplikacji. 

12.Po dodaniu wszystkich połączeń, wybieramy opcję importuj w prawym dolnym rogu ekranu. Opcję będą poprawnie dodane w momencie zniknięcia wszystkich czerwonych wykrzykników, a po udanym zaimportowaniu przy funkcjach pojawi się zielony kwadrat. 

13.Następnie znowu z lewego menu wybieramy sekcję Moje przepływy, w której pojawi się zaimportowany przez nas skrypt. 

14.Klikamy w świeżo zainstalowany skrypt, co przeniesie nas do panelu zarządzania skryptem. W lewym dolnym rogu, może pojawić się błąd o nazwie Wystąpił problem z wyzwalaczem przepływu. W tym wypadku, przechodzimy do opcji Popraw wyzwalacz. 

15.W tym miejscu wybieramy opcję Edytuj w prawym górnym rogu. 

16.Następnie klikamy na opcję When an event is changed, w rozwijanym menu naciskamy przycisk X w prawym dolnym rogu, a następnie dodajemy kalendarz który będziemy chcieli importować pomiędzy Outlook a kalendarzem Google. 

17.Po wybraniu kalendarza, z dolnego menu wybieramy opcję zapisz. W tym momencie nasz skrypt jest w pełni gotowy do pracy. 

Krzysztof

Krzysztof

Zostaw komentarz