Jak definitywnie zakończyć spotkanie w Microsoft Teams?

Aby definitywnie zakończyć spotkanie w Microsoft Teams dla wszystkich należy:
  1. Musisz być organizatorem spotkania, w szkołach np. nauczyciel.
  2. Aby zakończyć spotkanie w toku, przejdź do elementów sterowania spotkaniem i kliknij Więcej działań (…).

    wiecej-dzialan-teams
  3. Wyświetli Ci się pasek menu. Wybierz opcję Zakończ spotkanie.

    definitywnie-zakonczyc-spotkanie-w-Microsoft-Teams
  4. Następnie wyświetli się okno z potwierdzeniem zakończenia spotkania. Kliknij Koniec i gotowe. Spotkanie zostało zakończone dla wszystkich członków spotkania.


Karolina

Karolina

Zostaw komentarz