Jak zablokować tworzenie zespołów dla uczniów w Teams?

Tak, istnieje taka opcja. Aby zablokować tworzenie zespołów dla uczniów w Teams, należy użyć skryptu w PowerShell. W czasie tworzenia zespołów w Microsoft Teams, tworzą się również grupy Office365. Z pomocą poniższej instrukcji zablokujemy możliwość ich tworzenia.
 1. Na początku w panelu administracyjnym Office365 należy utworzyć grupę typu zabezpieczenia o nazwie np. AllowGroupCreate (polecamy nazwać ją tak, nie trzeba będzie dokonywać zmian w skrypcie). Jako członków przypisujemy osoby, które mają mieć możliwość tworzenia zespołów.

  tworzenie-grupy-zabezpieczenia
 2. Po stworzeniu grupy i przypisaniu do niej członków możemy przystąpić do dalszych kroków blokowania tworzenia zespołów.
 3. Uruchamiamy PowerShell jako administrator komputera, następnie musimy zainstalować moduł Azure Active Directory. Wpisujemy następujące polecenie:

  Install-Module AzureADPreview


 4. Po zainstalowaniu należy utworzyć nowy folder, gdzie zapiszemy skrypt- dysk C, folder o nazwie skrypty. Ścieżka: C:\skrypty


 5. Jeśli wykonaliśmy poniższe kroki, otwieramy Notatnik. Po jego uruchomieniu wklejamy poniższy skrypt. W skrypcie zmieniamy AllowGroupCreate na nazwę utworzonej przez nas grupy typu zabezpieczenia w panelu administracyjnym.

  Skrypt do wklejenia w notatniku:
$GroupName = "AllowGroupCreate"
$AllowGroupCreation = "False"

Connect-AzureAD

$settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id
if(!$settingsObjectID)
{
	 $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | Where-object {$_.displayname -eq "group.unified"}
  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()
  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy
  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id
}

$settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID
$settingsCopy["EnableGroupCreation"] = $AllowGroupCreation

if($GroupName)
{
	$settingsCopy["GroupCreationAllowedGroupId"] = (Get-AzureADGroup -SearchString $GroupName).objectid
}
 else {
$settingsCopy["GroupCreationAllowedGroupId"] = $GroupName
}
Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

(Get-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID).Values
 1. Po wklejeniu skryptu do Notatnika należy zapisać go pod nazwą np. AllowGroupCreate.ps1 we wcześniej stworzonym folderze skrypty na dysku C.
 2. Po wykonaniu w/w kroków przechodzimy do PowerShell (uruchomiony jako administrator) i przechodzimy do wykonania skryptu. Potrzebne będą dane logowania do konta administratora naszego Office365. Wpisujemy tak jak poniżej (AlloweGroupCreate.ps1 – jeśli tak został nazwany plik ze skryptem, jeśli został nazwany inaczej wpisujemy poprawną nazwę):


 3. Po tej czynności powinna wyświetlić się informacja, że tworzenie zespołów zostało wyłączone/zablokowane dla użytkowników, z wyłączeniem członków grupy, którą wcześniej utworzyliśmy.

  zablokowac-tworzenie-zespolow-dla-uczniow-w-Teams
 4. Jeżeli nie działają skrypty:
  Włącz obsługę skryptów:

  Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
  // As an Administrator, you can set the execution policy

Pamiętaj o wyłączeniu obsługi skryptów po zakończeniu pracy!
!!
When you are done, you can set the policy back to its default value with:

Set-ExecutionPolicy Restricted

Sprawdź również jak włączyć Project Moca.

Karolina

Karolina

Zostaw komentarz