Project Moca – narzędzie do zarządzania projektami

Project Moca (a kiedyś Outlook Spaces) jest najnowszym narzędziem z pakietu Office, który służyć ma do koordynowania wszystkimi naszymi projektami z jednego miejsca. 

Aplikacja ta na razie znajduje się w fazie testów, a dostęp do niej maja wybrani użytkownicy.

Jak włączyć Project Moca (Spaces)?

 1. Musisz uruchomić PowerShell jako administrator.
 2. Zainstaluj moduł Exchange Online PowerShell V2.

  Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement -RequiredVersion 2.0.3
 3. Zaimportuj moduł.

  Import-Module ExchangeOnlineManagement

  Jeżeli nie działają skrypty:

  project-moca
  Włącz obsługę skryptów:

  Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

          // As an Administrator, you can set the execution policy

  Pamiętaj o wyłączeniu obsługi skryptów po zakończeniu pracy!
  !! When you are done, you can set the policy back to its default value with:

  Set-ExecutionPolicy Restricted
 4. Ponownie zaimportuj moduł.

  Import-Module ExchangeOnlineManagement
 5. Zaloguj się na konto administratora usługi Office 365.
 6. Jeżeli masz wyłączone MFA, wpisz poniższe i wprowadź dane logowania:

  $UserCredential = Get-Credential
 7. Jeżeli masz włączone MFA, wpisz poniższe i wprowadź dane logowania:

  Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName navin@contoso.com -DelegatedOrganization adatum.onmicrosoft.com

  Podmień to na login administratora oraz swoją nazwę tenantu.
 8. Włącz Project Moca.

  Set-OwaMailboxPolicy OwaMailboxPolicy-Default -ProjectMocaEnabled $true
 9. Przejdź do strony https://outlook.office365.com/spaces

UWAGA!
Funkcja musi być włączana dla każdego użytkownika osobno!

W Project Moca znajdują się takie funkcje jak: 

 • e-maile, 
 • kalendarz, 
 • listy zadań, 
 • notatki, 
 • pliki, 
 • i wiele innych(a funkcji z czasem ma przybywać). 

Aplikacja rozwijać się będzie z czasem, jednak już teraz wygląda na poważnego konkurenta dla dotychczasowych rozwiązań, takich jak np. Trello. 

Można ją też uruchomić z aplikacji Outlook (opcja znajduje się w lewym dolnym rogu).

Jeśli uda nam się uruchomić aplikacje, znajdziemy się w menu startowym, w którym będziemy mogli wybrać różne typy szablonów(plan tygodnia, plan żywienia, plan szkolny itp.). Możemy również stworzyć swój własny szablon. Po wybraniu lub stworzeniu szablonu zostanie on umieszczony na pulpicie aplikacji, nazywany ,,space”. 

Po stworzeniu swojego pulpitu, możemy dodać do niego aplikacje oraz potrzebne dodatki (z menu po lewej stronie).Wszystkie aplikacje przedstawione są w formie bloków które można dowolnie układać na ekranie. 

Nasz pulpit możemy także udostępniać innym użytkownikom. 

Możemy stworzyć ,,bucket”, który pozwoli nam sortować aplikacje i dane. 

Najpoważniejszą funkcją nowej aplikacji jest możliwość podłączenia swoich e-maili za pomocą widgetu Outlook. 

 

Karolina

Karolina

Zostaw komentarz